WERKGEVERS

De Mantelgids denkt graag met u mee hoe u mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen uw organisatie kunt implementeren.

Daarnaast biedt De Mantelgids:

De cursus Zorgwijs

De cursus Zorgwijs door de Mantelgids is een effectieve methode om ziekteverzuim en overbelasting te voorkomen. In de cursus wordt aandacht geschonken aan stress-preventie, regelgeving, lokale en regionale voorzieningen, wegwijs in zorgland, juridische zaken waardoor zorgtaken aanzienlijk worden verlicht.

De cursus Zorgwijs bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur en een terugkombijeenkomst, voor de start van de cursus is er een intakegesprek.

Voor werkgevers levert de preventieve ondersteuning de volgende voordelen op:

  • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval
  • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
  • Het verhoogt de continuïteit van het bedrijf
  • Het verbetert de dienstverlening
  • Het creëert een prettige werksfeer

De Mindfulness-training

Acht wekelijkse bijeenkomsten van twee en een half uur en een Stiltedag.
Tijdens de training word je vertrouwd gemaakt met zowel concentratie- als verschillende meditatie oefeningen en yoga. Binnen deze training ligt grote nadruk op de wisselwerking van de thema’s die wekelijks aan de orde komen met ons dagelijkse doen en laten. Aan de hand van de dagelijkse oefeningen, die meegegeven worden en plm. 3 kwartier in beslag nemen, wordt de training een structureel onderdeel van je leven. Tijdens de Stiltedag worden alle oefeningen die je in de loop van de tijd geleerd hebt achterelkaar beoefend. Het intensieve karakter van de training geeft je de gelegenheid vast geroeste patronen te doorzien en waar nodig te veranderen.

Waarom Mindfulness voor mantelzorgers?
Mantelzorgers worden regelmatig geconfronteerd met overbelasting en stressfactoren die niet te voorkomen zijn. In de Mindfulness-training leer je dat je een keuze hebt hoe je hier anders mee om kunt gaan.

Een goede gezondheid van de mantelzorger heeft ook een positieve invloed op het functioneren als werknemer. Makkelijker met huidige uitdagingen omgaan, beter concentreren, beter in balans, vaker genieten, beter uitgerust, meer mindfulness momenten, beter jezelf voeden, beter luisteren en spreken, anders met stress omgaan.

KORTOM: er beter tegen kunnen! 

Psychosociale Begeleiding

De begeleiding is er op gericht op het weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.
Om de persoonlijke omstandigheden en de hulpvraag in kaart te brengen starten we met een intakegesprek.
De begeleiding varieert tussen de vijf en de tien gesprekken, van ongeveer een uur, afhankelijk van de vraag waarmee de cliënt zich meldt.

Spreekuur

Het spreekuur voor mantelzorgers binnen bedrijven en organisaties, waarin vragen van praktische aard aan de orde kunnen komen.

Het Mantelzorgspreekuur kan op locatie aangeboden worden.

Workshops

Workshops gericht op Mantelzorg maar ook voor Mindfulness kunnen op maat gemaakt worden.
Heeft u zelf een onderwerp voor een workshop of training? Pak de telefoon, ik denk graag met u mee!

Aan de slag met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? Mail mij via info@demantelgids.nl of bel met 06-55706571