Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ( NFG) zijn gehouden aan de Wkkgz.

Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.

Uw hulpverlener is via de NFG aangesloten bij Quasir.

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien u naar uw eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kunt u een klacht indienen. Het is belangrijk dat u eerst zelf probeert om de klacht met uw hulpverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon* van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u een klacht indienen. Zie link hieronder.

Niet tevreden over uw hulpverlener